Maulan man ang buhay mo ngayon, di naman yan araw-araw o pang habangbuhay. Lilipas din. Pagdadaanan mo lang.

He Said: Ang lahat ng pagsubok, di mo man kagagawan, ay may hangganan. Dasal ang unang sandata na kalakip ng tibay ng loob at positibong kaisipan.

She Said: Ang Diyos ang pinakamatibay mong sandigan sa harap ng mga unos ng buhay. Tiwala lang. Lahat yan ay kaya mong lampasan.

More relationship tips and hugots?
Visit Facebook.com/HeSaidSheSaidPhilippines #hesaidshesaid